Recipes and Posts Tagged ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ

raw mango rice

Raw Mango Rice Recipe In Kannada

Recipe Type: Cuisine:
Average Rating: (0 / 5)

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತೆ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಅನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್, ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೆ. ಆದರೆ ...

recipes Read more